Manga Volúmenes Anime Episodios Soundtrack Personajes Principales Youko Nishikawa Futaba Odagiri Teru Hayama Personajes Secundarios Serina Nishiyama Asako Kondou Mitsugu Yamaji Shino Sonobe Kou Hayama Yuu Takezono Sakura Usuda Hajime Tsuji Sasame Tsuji Kousei Nishikawa Comunidad Entradas de Blog recientes Administradores HMithe Foro Plantillas Páginas de ayuda